Kädet ja sydän

Tuki muistisairauden varhaisessa vaiheessa ja sairauden edetessä

Kysely osittain uusinta vuodelta 2020. Kartoitamme kyselyllä Muistipanelistien kokemuksia muistisairauden varhaiseen vaiheeseen liittyen ja niissä tapahtuneita muutoksia sekä kokemuksia muistisairaille suunnattujen palveluiden tilanteesta tällä hetkellä.

Tuki muistisairauden varhaisessa vaiheessa ja sairauden edetessä

Tervetuloa vastaamaan Muistipaneelin tämän vuoden toiseen kyselyyn.

Tällä kyselyllä haluamme selvittää, kokevatko muistipanelistit, että sairauden toteaminen ja tutkiminen sujuu jouhevasti ja onko riittävää ohjausta ja neuvontaa ollut tarjolla. Järjestäänkö alueellanne ensitietoa? Haluamme myös kuulla, millainen olisi ihanne tilanne, millainen apu ja tuki mahdollistaisi mahdollisimman hyvän ja omannäköisen arjen sairauden varhaisessa vaiheessa? Ovatko muistisairaille suunnatut palvelut palautuneet koronapandemiaa edeltävälle tasolle?

Kysymysten avulla pyrimme kokoamaan kohderyhmän (muistisairauteen sairastuneet, omaiset ja läheiset sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset) näkemyksiä tuesta ja palveluista.  

Muistipaneelin vastaukset tullaan esittämään koosteena. Rekisteröitymistietoa (sähköpostiosoite) ei missään vaiheessa tuoda esiin Muistipaneelin vastauksien käsittelyssä tai esittelyssä. Vastaajan maakunta, ikä sekä käyttäjärooli otetaan huomioon, mutta yksittäisiä vastauksia ei esitellä.

Jos haluat antaa palautetta tai sinulla on muuta kysyttävää, voit olla yhteydessä:

Minna Teiska

minna.teiska@muistiliitto.fi, p. 0447277406

Kysely

Kysely painottuu tämänhetkiseen tilanteeseen muistisairauden varhaisen vaiheen tuesta ja kokemukseen siitä, onko saatu apu ja palvelu ollut riittävää. Vastaa kyselyyn omaan kokemukseesi perustuen.

Tulokset

1. Muistisairauden tutkiminen, diagnosointi ja lääkityksen aloittaminen sujuu alueellanne hyvin? Oletko samaa mieltä väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

2. Muistisairauden tutkiminen, diagnosointi ja lääkityksen aloittaminen sujuu alueellamme hyvin? Voit perustella yllä olevaa vastaustasi.

3. Muistisairauden varhaisessa vaiheessa sairastuneelle ja hänen läheisilleen annetaan riittävästi tietoa erilaista tuista ja palveluista, joihin hänellä on oikeus? Oletko samaa mieltä väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

4. Muistisairauden varhaisessa vaiheessa sairastuneelle ja hänen läheisilleen annetaan riittävästi tietoa erilaista tuista ja palveluista, joihin hänellä on oikeus? Voit perustella yllä olevaa vastaustasi?

5. Muistisairauden varhaisessa vaiheessa sairastunut ja läheinen saavat riittävästi ohjausta ja neuvontaa? Oletko samaa mieltä väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

6. Muistisairauden varhaisessa vaiheessa sairastunut ja läheinen saavat riittävästi ohjausta ja neuvontaa? Voit perustella yllä olevaa vastaustasi?

7. Alueellasi on tarjolla ensitietoa muistisairauden varhaisessa vaiheessa?

8. Tarjolla oleva ensitieto on riittävää. Oletko samaa mieltä väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

9. Millaista apua ja tukea tulisi tarjota ihannetilanteessa muistisairaille ja heidän läheisilleen sairauden varhaisessa vaiheessa?

10. Muistisairaille suunnatut palvelut (muistipoliklinikka, päivätoiminta jne) ovat palautuneet koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Oletko samaa mieltä väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

11. Muistisairaille suunnatut palvelut (muistipoliklinikka, päivätoiminta jne) ovat palautuneet koronapandemiaa edeltäneelle tasolle. Voit perustella yllä olevaa vastaustasi.

12. Koen että Muistipaneeli on hyödyllinen?