Kädet ja sydän

Tuki muistisairairauden varhaisessa vaiheessa

Tällä kyselyllä kartoitetaan Muistipanelistien kokemuksia muistisairauden varhaiseen vaiheeseen liittyen.

Tuki muistisairauden varhaisessa vaiheessa

Muistipaneelin ensimmäinen teema painottuu muistisairauden varhaiseen vaiheeseen. Haluamme selvittää, kokevatko muistipanelistit, että sairauden toteaminen ja tutkiminen sujuu jouhevasti ja onko riittävää ohjausta ja neuvontaa  ollut tarjolla. Järjestäänkö alueellanne ensitietoa? Haluamme myös kuulla, millainen olisi ihanne tilanne, millainen apu ja tuki mahdollistaisi mahdollisimman hyvän ja omannäköisen arjen sairauden varhaisessa vaiheessa?

Kysymysten avulla pyrimme kokoamaan kohderyhmän (muistisairauteen sairastuneet, omaiset ja läheiset sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset) näkemyksiä tuesta ja palveluista. Vastaavia kysymyksiä on esitetty myös syksyn 2020 Muistibarometrissä, johon viranhaltijat ovat vastanneet. 

Muistipaneelin vastaukset tullaan esittämään koosteena. Rekisteröitymistietoa (sähköpostiosoite) ei missään vaiheessa tuoda esiin Muistipaneelin vastauksien käsittelyssä tai esittelyssä. Vastaajan maakunta, ikä sekä käyttäjärooli otetaan huomioon, mutta yksittäisiä vastauksia ei esitellä.

Tervetuloa mukaan Muistipaneeliin. Kyselyyn pääset vastaaman alla.

Seuraava Muistipaneeliin teema avautuu tammikuussa 2021, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. 

Jos haluat antaa palautetta tai sinulla on muuta kysyttävää, voit olla yhteydessä:

Muistiliitto, Minun valintani-hanke
Suunnittelija Outi Ronkainen
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
tai 044 7277 403

Kysely

Ensimmäinen kysely painottuu muistisairauden varhaiseen vaiheeseen ja kokemukseen siitä, onko saatu apu ja palvelu ollut riittävää. Vastaa kyselyyn omaan kokemukseesi perustuen.

Tulokset

1. Muistisairauden tutkiminen, diagnosointi ja lääkityksen aloittaminen sujuu alueellanne hyvin? Oletko samaa mieltä väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

2. Muistisairauden tutkiminen, diagnosointi ja lääkityksen aloittaminen sujuu alueellamme hyvin? Voit perustella yllä olevaa vastaustasi.

3. Muistisairauden varhaisessa vaiheessa sairastuneelle ja hänen läheisilleen annetaan riittävästi tietoa erilaista tuista ja palveluista, joihin hänellä on oikeus? Oletko samaa mieltä väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

4. Muistisairauden varhaisessa vaiheessa sairastuneelle ja hänen läheisilleen annetaan riittävästi tietoa erilaista tuista ja palveluista, joihin hänellä on oikeus? Voit perustella yllä olevaa vastaustasi?

6. Muistisairauden varhaisessa vaiheessa sairastunut ja läheinen saavat riittävästi ohjausta ja neuvontaa? Oletko samaa mieltä väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

7. Muistisairauden varhaisessa vaiheessa sairastunut ja läheinen saavat riittävästi ohjausta ja neuvontaa? Voit perustella yllä olevaa vastaustasi?

8. Alueellasi on tarjolla ensitietoa muistisairauden varhaisessa vaiheessa?

9. Millaista apua ja tukea tulisi tarjota ihannetilanteessa muistisairaille ja heidän läheisilleen sairauden varhaisessa vaiheessa?

10. Koen, että sain Muistipaneelin avulla tuotua tarpeeni ja mielipiteeni esiin