Vanhukset

Muistisairaan ihmisen omaishoito ja sen erityispiirteet

Omaishoidolla tarkoitetaan tilanteita, jossa perheenjäsen hoitaa läheistään sairauden, vammaisuuden tai korkeaan ikään liittyvän avuntarpeen vuoksi. Omaishoitajien valtakunnallista viikkoa vietetään 21.-28.11.2021 ja haluamme Muistipaneelissa nostaa teemaksi omaishoidon ja tärkeän työn sen parissa esille.

Vuoden viimeisen Muistipaneelin teemana on omaishoito. Tiedetään, että tyypillinen omaishoitoja on muistisairasta puolisoaan hoitava +65-vuotias nainen. Omaishoito on usein inhimillinen, mutta yhteiskunnan kannalta myös taloudellinen tapa järjestää muistisairaan ihmisen hoito.

Valtaosa, arviolta 350 000 ihmistä hoitaa ja pitää huolta läheisistään ilman virallista omaishoitosopimusta. Sopimusomaishoitajia on 48 700. Omaiset ja läheiset tarvitsevat tukea ja palveluita.

Tämä Muistipaneeli kerää vastaajien kokemuksia siitä, millaisia erityispiirteitä on nimenomaan muistisairauteen sairastuneen omaishoidossa ja millaisia puutteita nykyisissä palveluissa on. Toisaalta olemme myös kiinnostuneita kuulemaan hyvistä ja toimivista käytännöistä. 

 

Vaikka kyselyn teema on omaishoito, olemme kiinnostuneita kaikkien vastaajaryhmien vastauksista. 

 

Omaishoidosta ja valtakunnallisesta Omaishoitajien viikosta voit lukea lisää Omaishoitajaliiton verkkosivuilta.

 

Muistipaneelin vastauksia tullaan esittämään koosteena. Rekisteröitymistietoja (sähköpostiosoite) ei missään vaiheessa tuoda esiin Muistipaneelin vastauksien käsittelyssä tai esittelyssä.

 

Jos haluat antaa palautetta tai sinulla on muuta kysyttävää, voit olla yhteydessä:

Muistiliitto, Minun valintani - hanke
Suunnittelija Outi Ronkainen
outi.ronkainen@muistiliitto.fi

tai 044 7277 403

 

Kysely

Tämä kysely käsittää 12 kysymystä, jotka liittyvät muistisairaan ihmisen omaishoitoon ja sen erityispiirteisiin.

Olemme kiinnostuneita kaikkien vastaajaryhmin näkemyksistä.

Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Tulokset

1. Tiedän mitä eroa on virallisella ja epävirallisella omaishoidolla?

2. Kotikuntani tarjoaa riittäväsi tietoa virallisesta omaishoitajuudesta?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

3. Kotikuntani tarjoaa riittävästi tietoa epävirallisesta omaishoitajuudesta?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

4. Virallinen omaishoito tukee muistisairaan ihmisen arkea

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

5. Epävirallinen omaishoito tukee muistisairaan ihmisen arkea?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

6. Kotikunnassani muistisairaan omaishoitajan jaksaminen otetaan huomioon?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

7. Kotikunnassani muistisairaan omaishoitajan jaksaminen otetaan huomioon? Voit tarkentaa aiempaa vastaustasi.

8. Kotikunnassani ei ole riittävästi tukea muistisairaan omaishoitajalle?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

9. Kotikunnassani ei ole riittävästi tukea muistisairaan omaishoitajalle? Voit tarkentaa aiempaa vastaustasi.

10. Alueellani toimiva muistiyhdistys/Muistiluotsi on tärkeä tuki muistisairaan ihmisen omaishoitajalle?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

11. Alueeni yhdistyksestä/ Muistiluotsista muistisairaan ihmisen omaishoitaja saa tietoa omista oikeuksistaan?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

12. Koin, että sain Muistipaneelin avulla tuotua tarpeeni ja mielipiteeni esiin?