Vanhukset

Kotona asumisen tuki muistisairaalle ihmiselle

Tällä kyselyllä kartoitetaan, millaisella avulla ja tuella muistisairas ihminen pystyy asumaan kotona mahdollisimman itsenäistä ja omannäköistä elämää.

Kotona asumisen tuki muistisairaille ihmisille

Muistipaneelin toinen kysely selvittää, mitä ajatuksia muistipanelisteilla on muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukemiseksi.

Usein puhutaan, että koti on meille paras paikka. Onko näin? Muistisairaus voi vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn hyvin monin eri tavoin ja muistisairauden edetessä tukea ja apua tarvitaan enenevissä määrin. Haluamme kuulla, mitkä tekijät muistipanelistit näkevät tärkeiksi, kun puhutaan kotona asumisen tukemisesta.

Kysymysten avulla pyrimme kokoamaan kohderyhmän (muistisairauteen sairastuneet, omaiset ja läheiset sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset) näkemyksiä millaiset tuet ja palvelut tukevat muistisairaan ihmisen kotona asumista.

Muistipaneelin vastaukset tullaan esittämään koosteena. Rekisteröitymistietoa (sähköpostiosoite) ei missään vaiheessa tuoda esiin Muistipaneelin vastauksien käsittelyssä tai esittelyssä. Vastaajan maakunta, ikä sekä käyttäjärooli otetaan huomioon, mutta yksittäisiä vastauksia ei esitellä.

Edellisen Muistipaneelin tuloksiin voit tutustua Muistipaneelissa tai lukea raportin (pdf). Tulosten yhteenvedon löydät Muistiliiton blogikirjoituksesta.

Tervetuloa mukaan Muistipaneeliin. Kyselyyn pääset vastaaman alla.

Seuraava Muistipaneeliin teema avautuu kesällä 2021, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. 

Jos haluat antaa palautetta tai sinulla on muuta kysyttävää, voit olla yhteydessä:

Muistiliitto, Minun valintani - hanke
Suunnittelija Outi Ronkainen
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
tai 044 7277 403

Kysely

Tämä kysely painottuu muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukemiseen ja siihen liittyvään apuun ja tukeen. Kysely käsittää 16 kysymystä, joista 15 voit valita parhaiten mielipidettäsi kuvaavan vastauksen. Kysely sisältää ainoastaan yhden avoimen vastauskentän, johon vastaaminen on vapaaehtoista.