Vanhukset

Kotona asumisen tuki muistisairaalle ihmiselle

Tällä kyselyllä kartoitetaan, millaisella avulla ja tuella muistisairas ihminen pystyy asumaan kotona mahdollisimman itsenäistä ja omannäköistä elämää.

Kotona asumisen tuki muistisairaille ihmisille

Muistipaneelin toinen kysely selvittää, mitä ajatuksia muistipanelisteilla on muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukemiseksi.

Usein puhutaan, että koti on meille paras paikka. Onko näin? Muistisairaus voi vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn hyvin monin eri tavoin ja muistisairauden edetessä tukea ja apua tarvitaan enenevissä määrin. Haluamme kuulla, mitkä tekijät muistipanelistit näkevät tärkeiksi, kun puhutaan kotona asumisen tukemisesta.

Kysymysten avulla pyrimme kokoamaan kohderyhmän (muistisairauteen sairastuneet, omaiset ja läheiset sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset) näkemyksiä millaiset tuet ja palvelut tukevat muistisairaan ihmisen kotona asumista.

Muistipaneelin vastaukset tullaan esittämään koosteena. Rekisteröitymistietoa (sähköpostiosoite) ei missään vaiheessa tuoda esiin Muistipaneelin vastauksien käsittelyssä tai esittelyssä. Vastaajan maakunta, ikä sekä käyttäjärooli otetaan huomioon, mutta yksittäisiä vastauksia ei esitellä.

Edellisen Muistipaneelin tuloksiin voit tutustua Muistipaneelissa tai lukea raportin (pdf). Tulosten yhteenvedon löydät Muistiliiton blogikirjoituksesta.

Tervetuloa mukaan Muistipaneeliin. Kyselyyn pääset vastaaman alla.

Seuraava Muistipaneeliin teema avautuu kesällä 2021, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. 

Jos haluat antaa palautetta tai sinulla on muuta kysyttävää, voit olla yhteydessä:

Muistiliitto, Minun valintani - hanke
Suunnittelija Outi Ronkainen
outi.ronkainen@muistiliitto.fi
tai 044 7277 403

Kysely

Tämä kysely painottuu muistisairaan ihmisen kotona asumisen tukemiseen ja siihen liittyvään apuun ja tukeen. Kysely käsittää 16 kysymystä, joista 15 voit valita parhaiten mielipidettäsi kuvaavan vastauksen. Kysely sisältää ainoastaan yhden avoimen vastauskentän, johon vastaaminen on vapaaehtoista.

Tulokset

1. Läheisen kanssa asuva muistisairas ihminen saa riittävästi apua ja tukea kotona asumiseen. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

2. Yksin asuva muistisairas ihminen saa riittävästi apua ja tukea kotona asumiseen. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

3. Kotihoidon piirissä oleva muistisairas ihminen saa riittävästi apua ja tukea kotona asumiseen. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

4. Millaisen avun koet tukevan muistisairasta ihmistä kotona asumisessa?

5. Muistiyhdistyksen toiminta tukee muistisairaan ihmisen kotona asumista. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

6. Päivätoiminta tukee muistisairaan ihmisen kotona asumista. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

7. Muistikaveri tai muu vapaaehtoinen tukee muistisairaan ihmisen kotona asumista. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

8. Lääkityksen seuranta ja arviointi tukee muistisairaan ihmisen kotona asumista. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

9. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut (kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu) tukee muistisairaan ihmisen kotona asumista. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

10. Ravitsemustilan arviointi ja seuranta tukee muistisairaan ihmisen kotona asumista. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

11. Ajoterveyden arviointi ja seuranta tukee muistisairaan ihmisen kotona asumista. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

12. Taloudellisten etuuksien varmistaminen tukee muistisairaan ihmisen kotona asumista. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

13. Kodin turvallisuuden tarkistaminen tukee muistisairaan ihmisen kotona asumista. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

14. Apuvälineet tukevat muistisairaan ihmisen kotona asumista. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

15. Omaishoitajan jaksamista tukevat palvelut tukevat muistisairaan kotona asumista. Mitä mieltä olet väittämästä?

1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

keskiarvo

 

16. Koen, että sain Muistipaneelin avulla tuotua tarpeeni ja mielipiteeni esiin?